Връзки

ВръзкиКамара на независимите оценители в България – www.ciab-bg.com

За проверка дали даден оценител притежава сертификат и правоспособност за оценка на определени активи- Виж тук

Вещи лица към Софийски градски съд – Изтегли от тук

Вещи лица към Агенция по вписванията – Списък вещи лица към АВ

Актуализиран списък на оценителите на Националната агенция за приходите по чл. 235, ал.1 от ДОПК: Изтегли от тук