Казвам се Станимир Тодоров и съм независим оценител

Притежавам следните сертификати, издадени от Камарата на независимите оценители в България:

За оценка на недвижими имоти: № 100100526;
За оценка на машини и съоръжения: № 300100743

Икономист, специалност „Счетоводство и контрол“. С опит в изготвянето на оценки както за клиенти физически лица, така и за корпоративни клиенти, в това число банки. 6 годишен опит като оценител в Пощенска банка. Вещо лице към НАП, Агенция по вписванията и Софийски Градски съд.

От 2012 г. чрез оценителското дружество, което представлявам изготвям експертни оценки за ипотечни кредити, покупко- продажба на активи, оценки за счетоводни нужди,  апортни вноски или за нуждите на съда.