Силен ръст в жилищното строителство през второто тримесечие на 2014

Източник: Economic.bg/

През второто тримесечие на годината се наблюдава силен ръст, както на годишна, така и на месечна база в жилищното строителство. Това става ясно от публикуваните данни на Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 61%, броят на жилищата в тях – с 38%, а общата им застроена площ – с 40,6%. Започнатите административни сгради са по-малко с една пета, но общата им застроена площ нараства с близо 74%. На годишна база, започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 22%, жилищата в тях – с 29%, а разгънатата им застроена площ е повече с 37,6%. Същевременно броят на започнатите административни сгради не се променя.

Между април и юни е започнал строежът на 812 жилищни сгради с 2 234 жилища в тях и с 318 656 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси със 17 хил. кв. метра разгърната застроена площ (РЗП) и на 574 други сгради с 223 хил. кв. метра РЗП.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас – 197 жилищни и 48 други сгради; Пловдив – 86 жилищни, 4 административни и 50 други сгради; Варна – 96 жилищни, 4 административни и 36 други сгради; Стара Загора – 56 жилищни и 35 други сгради; София (столица) – 49 жилищни, 4 административни и 43 други сгради.

През второто тримесечие броят на строителните разрешителни за жилищни сгради се е увеличил с 10,4% спрямо първото, а жилищата в тях с 2,1%. На годишна база разрешителните намаляват с 2,6%, но жилищата в тях също се увеличават – с 16%.

Прочети още…